صفحه ۲۵۴

حکومت فردی در دنیای امروز که تمام امکانات تحت اختیار یک نفر گذاشته شود و از او بازخواست نکنیم مواجه با شکست است. فقیه در فقه تخصص دارد نه در همه امور داخلی و خارجی.

[ اعمال خشونت به نام اسلام ]

ادیان آسمانی سخن از مهربانی به میان آوردند ولی برخی مواقع به نام دین اعمال خشونت باری انجام می‎دهند. شما چه احساسی داشتید هنگامی که در کوی دانشگاه به دانشجویان حمله شد؟

آن روز من اطلاعیه ای صادر کردم. متأسفانه برخوردهای خشونت باری با آنها که به تعطیلی یکی از روزنامه ها اعتراض می‎کردند صورت گرفت، در حالی که حاکم باید نسبت به مردم مهربان و رحیم باشد و با نظر ملاطفت به مردم نگاه کند. در مجلس ششم لایحه ای تصویب شد که در آن شکنجه ممنوع شود ولی این لایحه چون بسیاری از لوایح دیگر توسط شورای نگهبان رد شد، گویا نظرشان این است که باید شکنجه و خشونت باشد.

گویا پیرامون دست دادن با خانم ها از شما سؤال شده است.

بلی، بیش از یک سال و نیم پیش سؤالی شد من هم جواب دادم، که به طور مفصل در کتاب دیدگاهها - ص 571 - آمده است.

آقای دکتر آقاجری معتقد است با این قرائت های از دین به اسلام خیانت شده است. نظر شما چیست ؟

همه دارای اشکالاتی هستیم و کسی مصون از خطا نیست؛ و حکمی که برای ایشان صادر شد با این که ایشان فردی است متدین و علاقه مند به دین و جانباز انقلابی، ظلم بزرگی در حق او شده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ناوبری کتاب