صفحه ۲۵۳

شما ترس ندارید که روزی ایران سکولار شود؟

با سوءاستفاده هایی که از نام دین می‎شود طبیعی است که برخی از دین و ارزشها فراری شوند.

[ اصلاحات همان آرمانهای اولیه انقلاب است ]

حضرتعالی گفته اید آقای خاتمی 22 میلیون رأی را هدر داده است. فکر می‎کنید چه کاری باید انجام می‎گرفت که صورت نگرفت ؟

ایشان شعارهای زیادی دادند که اجرا نشد. کاری که الان دارد مانند تحصن انجام می‎شود چند سال پیش می‎بایستی انجام می‎شد. اصلاحاتی که ایشان وعده داده بود همان آرمانهای اولیه انقلاب است. خاتمی نتوانست آنها را اجرا کند. مشکل اساسی به نظر من اختیاراتی است که تحت نام اصل 110 به رهبری داده شده. طی این اصل اختیارات فراوانی به او داده شد در حالی که به هیچ کس پاسخگو نیست، و در مقابل ریاست جمهوری که باید پاسخگو باشد عملا خلع سلاح شده است و نیروهای نظامی و انتظامی و بسیاری نهادها از تحت امر وی خارجند.

[ ولایت مطلقه فقیه ]

جنابعالی سخن از رهبری به میان آوردید، رهبری بجز نظارت و هدایت چه وظیفه دیگری باید داشته باشد؟

رهبری فراقانونی خلاف قانون اساسی است، او باید هدایت و نظارت کند که در قوای سه گانه عملی برخلاف اسلام انجام نشود.

پس معنی ولایت مطلقه فقیه در قانون چه معنایی می‎تواند داشته باشد؟

ولایت مطلقه در قانون اساسی نبود بلکه در بازنگری اضافه شد و من به آن رأی ندادم. اختیاراتی هم که در اصل 110 به او داده شده برخی باید به رئیس قوه مجریه داده می‎شد، و نسبت به آنچه به او داده شده نیز باید پاسخگو باشد.

ناوبری کتاب