صفحه ۲۵۲

مراتب علمی دارند و بیشتر از دیگران به مصلحت خود علاقه مند هستند.

شورای نگهبان برخلاف رویه ای که طی چند دوره انجام می‎داد نظارت را به استصوابی تفسیر کرد. تفسیری که با روح قانون مخالفت دارد و برخلاف هدف اصلی از تصویب اصل 99 است. کاری که شورای نگهبان انجام می‎دهد تبدیل انتخابات به انتصابات است.

پس شما تأکید دارید که این عمل در واقع با قانون اساسی منافات دارد؟

همان گونه که گفتم با روح قانون تنافی دارد و باعث بحران در کشور شده است، و به آبروی ایران در سطح جهان ضربه زده است.

[ نهادهای غیر قانونی ]

جنابعالی در مصاحبه با رویترز گفته اید برخی نهادها چون دادگاه انقلاب و ویژه روحانیت غیرقانونی اند.

نام این دادگاهها در قانون اساسی به میان نیامده و اختراعی اند. قانون اساسی امور قضایی را منحصرا مربوط به دادگستری می‎داند. این دادگاهها موقتا شکل گرفت، و حتی آیت الله خمینی در اواخر می‎گفتند ما به واسطه ضرورت کارهایی انجام داده ایم و باید به قانون برگردیم. ولی پس از ایشان عملا این دادگاههای غیرقانونی گسترش داده شدند، و متأسفانه توسط این دادگاهها و برخی نهادها همان کارهایی که در رژیم گذشته انجام می‎شد صورت می‎گیرد.

[ وضعیت مطبوعات در ایران ]

شما وضعیت مطبوعات را در ایران چگونه ارزیابی می‎کنید؟

وضعیت مناسبی مشاهده نمی شود. بیش از 100 روزنامه و نشریه توسط آقایان تعطیل شده اند، مطبوعات ملزم هستند آنچه خوشایند آقایان است بنویسند و الااحضار شده و تعطیل می‎شوند، در حالی که در کشور باید مطبوعات آزادی داشته باشند تا آنها تن به سانسور ندهند، متأسفانه به گونه ای شده که نخبگان جامعه دچار دلسردی شده اند.

ناوبری کتاب