صفحه ۲۵۱

«51» مصاحبه خبرنگار روزنامه ایتالیایی "کریره دلایسرا"

1382119
( بسم الله الرحمن الرحیم)

در کشور من ایتالیا جنابعالی را به عنوان یکی از دانشمندان و مبارزان درجه یک می‎شناسند... .

من طلبه ای از طلاب قم هستم.

[ هدف از تصویب اصل 99 قانون اساسی ]

من خیلی خوشحالم از این که جنابعالی بدون تشریفات معمول پذیرای ما شدید؛ به عنوان اولین سؤال می‎خواستم بدانم با توجه به این که شما از مبارزان بوده اید و پس از پیروزی انقلاب برای تصویب قانون اساسی تلاشهای اساسی کرده و صاحب نظر بودید، اقدامات صورت گرفته اخیر توسط شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

من به طور مفصل طی نامه ای خطاب به علمای شورای نگهبان و حقوقدانان آن توضیح داده ام که اینجانب ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشتم و گواهی می‎دهم هدف از تصویب اصل 99 این بود که چون در رژیم گذشته انتخابات آزاد نبود و شاه و دربار و مجریان دخالت می‎کردند و افرادی سر از مجلس درمی آوردند که اصلا مردم شناختی از آنها نداشتند، برای این که در جمهوری اسلامی همان دخالت ها تکرار نشود و آزادی انتخابات که حق ملت است محقق گردد، شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند، و اجرای انتخابات و احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده وزارت کشور است، آن هم از طریق معتمدین محلی و شهادت آنها. مردم هر منطقه خودشان شناخت کامل نسبت به افراد از نظر دین، تعهد و

ناوبری کتاب