صفحه ۲۴۹

این موضوع که جهان امروز با هم هماهنگ و وحدت داشته باشند و این فصل نوینی خواهد بود که همه با هم در صلح و آرامش زندگی کنند. کشور آمریکا هم به زلزله بم کمک کرد و ایران آن را پذیرفت.

آیت الله منتظری: البته ظاهرا برخوردهای خوبی با آنها صورت نگرفت که باعث تأسف است.

[ موقعیت علمی نجف و قم ]

سفیر آلمان: آیا با وضعیت پیش آمده برای نجف و کربلا و باز شدن درهای رفت و آمد میان قم با آنجا، آیا به نظر نمی رسد موقعیت علمی قم به آنجا منتقل شود؟

آیت الله منتظری: اختلافی میان قم و نجف نیست و هر دو حوزه به دنبال یک هدف هستند. چالش و تضادی میان دو مرکز علمی قم و نجف نخواهد بود. مانند دو دانشگاه که در یک کشور وجود دارد هر دو حوزه با تبادل علما و نظرات تقویت خواهند شد و به فعالیت های علمی بیش از پیش ادامه می‎دهند، همان گونه که قبلا تبادل و تعاطی افکار بوده است؛ البته مدتی با وجود صدام قطع شده بود.

[ تشکیل حکومت در عراق ]

آنچه که علمای نجف چون آیت الله سیستانی گفته اند مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل، مورد حمایت قم و علمای قم نیز می‎باشد. این که در عراق مردم خودشان بر سرنوشت خویش حاکم باشند و آنها مهجور نبوده و نیاز به قیم ندارند و عراق باید کشوری واحد - بدون تجزیه - باقی بماند، مورد حمایت همه ماست.

به نظر می‎رسد به نفع آمریکایی ها هم باشد که سیاست کشور عراق را به خود ملت عراق واگذارند، این که هر روز سربازان آمریکایی در آنجا تلف می‎شوند باعث تأسف است و پدران و مادران آنها داغدار می‎شوند. بهتر است پس از تثبیت و تحکیم حکومت مردمی در عراق آمریکایی ها عراق را ترک کنند. ماندن آنها در عراق به مانند ماندن در یک باتلاق خواهد بود. می‎گویند آمریکایی ها سلاحهای کشتار جمعی در عراق نیافته اند ولی واقعیت این است که صدام از هزاران سلاح کشتار جمعی بدتر بود.

ناوبری کتاب