صفحه ۲۴۸

اقلیت های دینی در کشور ما هم دارای احترام هستند و همچون گذشته یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها با مسلمانان زندگی می‎کنند. همان گونه که به یهود نباید ظلم شود ظلم هایی که به فلسطینیان شده و می‎شود نیز باید جبران شود.

دفاع از مظلوم وظیفه هر صاحب وجدانی است. مولا امیرالمؤمنین خطاب به فرزندانش فرمودند: "کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا" دشمن هر ظالم و کمک هر مظلوم باشید.

[ وحدت جهان اسلام و رابطه با دیگر کشورها]

سفیر آلمان: من قبل از این که به ایران بیایم در مصر بودم و دیدارهایی با علمای ازهر مصر کرده ام، برایم مطرح شد که شما نیز قائل به وحدت جهان اسلام هستید، شما یکی شدن جهان اسلام و وحدت مسلمانان را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

آیت الله منتظری: دنیای امروز را نمی توان چون گذشته جدا از هم حساب کرد. دنیای امروز را به یک دهکده جهانی تعبیر می‎کنند. نمی توان میان کشورها دیوار جدایی کشید و آنها را از یکدیگر متفرق فرض کرد. حتی قطع رابطه ایران با آمریکا نیز موضوعی ابدی نیست و می‎توان در آن تجدیدنظر کرد و با حفظ استقلال و عدم دخالت در امور یکدیگر دو کشور رابطه حسنه داشته باشند.

جهان اسلام که گوشه ای از جهان امروز است نیز نمی توانند از هم جدا باشند؛ همان گونه که ارتباط کشورهای جهان باعث برکات و جلوگیری از خون ریزی ها و درگیری ها و جنگ های خانمان سوز خواهد شد، جهان اسلام هم باید با حفظ مشترکات خود تلاش کند از تفرق و تشتت جلوگیری نماید. اخیرا رابطه ایران و مصر در شرف از سرگیری است و این امر باعث خوشحالی است که دو کشور مسلمان و دارای تمدن کهن با هم مجددا رابطه حسنه برقرار کنند.

سفیر آلمان: مدتی است که به ایران آمده ام، احساس می‎کنم ایران در حال گشایش درهای خود به سوی کشورهای همسایه و ماورای همسایه است. زلزله اسفناک و غمبار بم باعث شد که تمام کشورهای جهان با امکانات خود به ایران کمک نمایند. من هم با شما همداستانم در

ناوبری کتاب