صفحه ۲۴۷

نازی های آلمان در گذشته که به یهودی ها وارد می‎شد، باعث شد یهودی ها چهره مظلومیت به خود بگیرند و با تلاش دولت انگلیس و بویژه شخص بالفور، دولتی یهودی در فلسطین پایه گذاری شود و از کشورهای مختلف یهود را جمع آوری کردند و اراضی فلسطینیان را اشغال و آنان را آواره نمودند.

چون به وجود آمدن اسرائیل عکس العمل برخوردهای نازی ها با یهود بود، انتظار می‎رود که در حال حاضر هم آلمان ها تلاش کنند هرچه زودتر - با همکاری دیگر کشورهای اروپایی - ملتی که از خانه و کاشانه شان بیرون رانده و آواره شده اند حداقل حق داشته باشند در خانه و کشور خود یک حکومت مستقلی داشته باشند.

آمریکایی ها با حمایت همه جانبه از اسرائیل باعث شده اند اسرائیلی ها تا دندان مسلح باشند و هر روز بر فشارهای خود بر فلسطینی ها بیفزایند. امیدواریم کشور شما و جامعه اروپا بیش از پیش تلاش کنند کشور مستقل فلسطینی پا بگیرد.

سفیر آلمان ضمن تشکر از آیت الله منتظری و ابراز خوشحالی از دیدار با ایشان گفت: بسیار خرسندم که جنابعالی مسائل سیاسی روز را خوب درک می‎کنید و در رابطه با آنها به موضعگیری می‎پردازید.

سفیر آلمان که قبل از مأموریتش در ایران در برخی کشورهای اسلامی عربی چون مصر و الجزایر به عنوان سفیر خدمت کرده است در ادامه گفت:

من مجاز نیستم در مسائل داخلی ایران اظهارنظر و دخالت کنم ولی علاوه بر حمایت پارلمان آلمان از نمایندگان پارلمان ایران، رئیس پارلمان آلمان طی نامه ای خطاب به آقای کروبی رئیس مجلس ایران مراتب حمایت خود را از مجلس ایران به اطلاع رسانیده است.

در رابطه با فلسطین من چون در برخی کشورهای عربی بوده ام حساسیت موضوع فلسطین از منظر آنها را خوب درک می‎کنم. کشور متبوع من واقعیات فلسطین را خوب تجزیه و تحلیل می‎کند، حتی در سال 1970 اولین بار بحث کشور خودمختار فلسطینی از سوی کشور آلمان مطرح شد.

آیت الله منتظری: البته ما مخالف قوم یهود نیستیم، آنها ملتزم به یکی از ادیان آسمانی و صاحب کتاب می‎باشند.

ناوبری کتاب