صفحه ۲۴۵

شما با اصلاح مسیر خود موجب رضایت خدا و امیدواری مردم و در نتیجه تقویت نظام خواهید شد.

بخواهید یا نخواهید باید روزی نظرخواهی از مردم و رفراندوم را بپذیرید، و هر نوع حرکت و موضعگیری شما در این گونه مسائل در آن روز سرنوشت ساز تأثیر خواهد داشت.

امیدوارم همواره مورد عنایت حق تعالی و هدایت های الهی قرار گیریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1382115
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب