صفحه ۲۴۴

نگهبان هم رد صلاحیت نماید پس چه نهادی بر کار شورای نگهبان نظارت نماید؟

زیرا در جمهوری اسلامی هیچ ارگانی نباید بدون نظارت متصدی امور گردد. مردم ما مسلمان و دارای رشد عقلی می‎باشند، و مردم هر منطقه ای نسبت به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دینی و تعهد عملی و مراتب علمی و صلاحیت های دیگر شناخت بیشتری دارند و به مصالح خود نیز علاقه مند می‎باشند.

این درست است که تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است ولی تفسیر قانون نباید با روح و هدف آن در تضاد باشد. در متن قانون، نظارت بر انتخابات ذکر شده است نه نظارت بر کاندیداها و سلب آزادی از مردم در رأی دادن به افراد دلخواه خود. امید است آقایان محترم در تفسیر خود از اصل 99 تجدیدنظر نمایند.

3 - حرکت اخیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای احقاق حقوق خود و ملت شریف ایران دست به تحصن زده اند و خواسته ای جز عمل به قانون ندارند بسیار قابل تقدیر است. دفاع از مظلوم وظیفه هر انسان با وجدانی است و در قرآن کریم می‎خوانیم: (لا تظلمون و لا تظلمون).

آنان که برای عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود آسایش خود و خانواده خویش را فدای احترام به مردم و آرای آنان نموده و اقدام به تحصن و روزه نموده اند نباید با تهدید و ارعاب مواجه شوند.

تجدید نظر شورای نگهبان در مسأله رد صلاحیت ها و بازگشت از مسیر قبلی نه تنها باعث ننگ و عار نیست بلکه نشانه شجاعت و تعهد شما در عمل به موازین شرعی و قانون اساسی است.

جلوگیری از ورود خدشه بیشتر به نظریه حکومت دینی وظیفه همگانی است، و شورای نگهبان چون در این مسأله ابتکار عمل را در دست دارد مسئولیت مضاعف دارد. گردن نهادن به خواسته های بر حق مردم و نمایندگان آنان از منزلت شما نمی کاهد. مردم بسیار قدرشناسند و هر حرکت صحیح شما را ارج می‎نهند.

ناوبری کتاب