صفحه ۲۴۱

من به یک خبرنگار ژاپنی که مدتی قبل اینجا آمده بود گفتم: این بسیار عاقلانه بود که ژاپنی ها با این که از آمریکا ضربه شدیدی خوردند اما برای حفظ منافع و مصالح ملت خود روابط حسنه با آمریکایی ها برقرار کردند.

شما فکر نمی کنید این ارتباطات به فرهنگ و دین کشور خدشه وارد کند؟

ما باید اسلام را به گونه ای تبیین کنیم که هیچ چیزی نتواند به آن خدشه وارد کند. به عنوان مثال در اسلام حتی اقلیت ها قابل احترام و آزادند. حدود اسلامی نباید در کشورهای غیراسلامی اجرا شود چون موجب زدگی می‎شود، حتی داخل کشور خودمان نیز اگر - فرضا - اجرای برخی احکام موجب خواهد شد مردم به اصل دین بدبین شوند نباید اجرا شوند. اینجا ملاک اهم بر مهم مقدم می‎شود، و برای حفظ اسلام که اهم است حکم مهم اجرا نخواهد شد.

[ حکومت آینده عراق ]

سؤالی داشتم در رابطه با عراق، اگر بخواهیم در رابطه با عراق و حکومت آینده آن صحبت کنیم از میان سه گزینه 1 - جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه 2 - حکومت مطلقه فقیه 3 - جمهوری غیر دینی، کدام یک را پیش بینی می‎کنید؟

اینجا خود عراقی ها باید نظر دهند، ولی چون اکثریت مردم عراق مسلمانند طبعا خواهان آن هستند که احکام اسلام در قانون اساسی آنها لحاظ شود، و حکومت با یک انتخابات آزاد تشکیل شود. این را آیت الله سیستانی هم گفته اند و موضع تمام علما و عقلا نیز همین است. اگر حکومت مردمی در آنجا شکل گرفت مراجع تقلید هم نظارت خواهند کرد که موازین اسلامی اجرا شود.

به نفع آمریکایی ها هم هست که نگذارند بیش از این در آن کشور تلفات دهند و موجب ناراحتی ملت خود شوند. پس از انجام یک انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل، آمریکایی ها لازم است آن کشور را ترک کنند. بالاخره حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود، ولی آیا ولایت فقیه باشد یا نه آن مسأله دیگری است که خود ملت عراق باید انتخاب کنند.

ناوبری کتاب