صفحه ۲۴

پس از حصر مربوط می‎شود؛ هرچند پنج عنوان نخست جلد دوم نیز در زمان حصر صادر و به آن تاریخ مرتبط می‎گردد.

همان گونه که در عنوان هر دو جلد تصریح شده، مجموعه گردآمده به پیامها و نظریات و مصاحبه های منتشره فقیه عالیقدر اختصاص دارد و از آنچه انتشار نیافته صرف نظر شده است؛ و لازم به ذکر است که برخی مطالب هم با توجه به اقتضائات زمان و دیگر علل به صورت خلاصه آمده و بعضا تلطیف گردیده است. تکرار برخی از نقطه نظرات - چنان که در مقدمه جلد اول نیز اشاره شده است - بیانگر اهمیت آن موارد و تأکید آیت الله العظمی منتظری بر آنهاست، و یا از تکرار پرسش های مشابه توسط افراد مختلف نشأت گرفته است. مطالب مندرج در کتاب چنان که قبلا به صورت موردی انتشار یافته اند بی کمی و فزونی آورده شده و فقط در مواردی تیترهایی برای تسهیل بهره برداری خوانندگان عزیز افزوده شده، که آنها را داخل کروشه [‏] نهاده ایم.

همچنین برخی از دیدارها و نقطه نظرات ارائه شده پس از رفع حصر که در قالب "گزارش رفع حصر" از سوی دفتر معظم له انتشار یافته، در همان شکل و محتوای انتشار یافته ارائه گردیده است؛ اگر چه آگاهان به خوبی واقف اند که رفع حصر فقیه عالیقدر علی رغم گذشت سه سال از آن به شکلی ناقص تحقق پذیرفته و هنوز هم برخی از تضییقات نسبت به ایشان ادامه دارد و حسینیه و برخی مراکز وابسته به ایشان در توقیف به سر می‎برند.

امید آن که روزی عدالت، آزادی و امنیت جهان را فرا گیرد و عدالت گستر حقیقی با ظهور خود، بشریت را به هدایت و سعادت دنیا و آخرت رهنمون گردد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بهار 1385

ناوبری کتاب