صفحه ۲۳۲

حتی یک بار به این واقعه هم توسط رادیو و تلویزیون ایران پرداخته نشده است و مردم برای آگاهی از اخبار تحصن باید به رسانه های خارجی مراجعه نمایند. رادیو و تلویزیون به بایکوت شدید خبری تحصن بزرگ نمایندگان مجلس ادامه می‎دهد ولی آنچه را که با سلیقه و خواست بخشی از حکومت مطابق باشد منعکس می‎کنند، و این رسانه ملی سخنگوی حاکمیت شده است، حال آن که باید سخنگوی ملت باشد و مردم مسائل و اخبار و رویدادهای کشور را بدون سانسور از طریق این رسانه داخلی مطلع شوند.

معظم له در ادامه فرمودند:

در عوض اگر روزنامه های مستقل به انعکاس رویدادها و اخبار بپردازند، انتقادکننده را تحت فشار می‎گذارند تا تن به خودسانسوری دهند وگرنه سر و کارشان با دادگاه انقلاب یا ویژه روحانیت است، در حالی که این دادگاهها اختراعی خود آقایان است و در قانون اساسی نامی از آنها نیست.

آیت الله منتظری در پاسخ به سؤال خبرنگار اتریشی که می‎خواست بداند چه چیزی باید تغییر کند تا به اهداف اولیه انقلاب نزدیک شوید گفتند:

باید روشهای استبدادی کنار گذاشته شود و حکومت مردمی که وعده داده شده بود محقق شود؛ و این مهم از راه برگزاری انتخابات آزاد است، و بازگشت قدرت از قدرتمندان به مردم و نمایندگان مجلس که تبلور اراده مردمند میسر است. متأسفانه مجلس که نماد حکومت مردمی و جمهوریت نظام است مورد انواع و اقسام هجومها قرار گرفته است و آنها را به صرف اظهارنظر احضار و محاکمه می‎کنند و افرادی که خودشان را فوق قانون می‎دانند در امر مجلس دخالت کرده و وظیفه قانونگذاری نمایندگان مجلس را بازیچه قرار می‎دهند. برگزاری انتخابات فرمایشی با مجلس فرمایشی و حکومت فردی در دنیای امروز دوام ندارد.

ایشان گفتند:

متأسفانه تمام کارهای خلاف انجام شده با نام اسلام و ارزشهای دینی صورت

ناوبری کتاب