صفحه ۲۳۱

کاندیداها" تبدیل شد. با این تفسیر اگر کاندیداهایی را آقایان شورای نگهبان مورد پسند قرار دادند، مردم مجازند آنان را برای نمایندگی مجلس انتخاب نمایند!

آیت الله منتظری ضمن اشاره به رد صلاحیت های گسترده اخیر توسط شورای نگهبان به دلایل واهی و اتهامات بی اساس، اکثر رد شدگان را افرادی متدین، معتقد، دلسوز و متخصص نامیدند و فرمودند:

یکی از نمایندگان فعلی مجلس که ریاست کمیسیون اصل 90 را به عهده دارد فردی است عالم و مجتهد مسلم که تا به حال چندین دوره نماینده مردم در مجلس بوده است؛ این عالم روحانی دلسوز را تنها به جرم این که در کمیسیون اصل 90 به شکایات و مظالم از جمله خانواده زندانیان چون آقاجری، زهرا کاظمی و ملی مذهبی ها و... رسیدگی کرده است به اتهام عدم التزام به اسلام رد صلاحیت کرده اند.

[ آرمانها و شعارهای انقلاب و تحقق آنها]

فقیه عالیقدر در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر این که: با توجه به گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب چه چشم اندازی نسبت به انقلاب دارید، فرمودند:

همین اندازه به شما عرض کنم که وعده ها و شعارهای اولیه انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) بجز استقلال از دولت های خارجی آن هم تا اندازه ای، عملی نشده است و مردم نتوانسته اند به اهداف اولیه دست یابند.

ایشان آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را یکی از اهداف اولیه انقلاب ذکر کرده با اشاره به تحصن نمایندگان و عدم انعکاس آن در رسانه های زیر نظر حاکمیت گفتند:

در وهله اول 83 نفر از نمایندگان و تا به حال بیش از 120 نماینده مجلس در خانه ملت تحصن کرده اند، تحصنی که حق آنهاست و اعتراض حق نمایندگان و وکلای ملت است، به حکم عقل و شرع مظلوم حق اعتراض دارد؛ اما متأسفانه

ناوبری کتاب