صفحه ۲۲۸

آیت الله خمینی می‎گفت کسی که می‎گوید دین از سیاست جداست نه دین را شناخته و نه دیانت را؛ و این مطلب صحیحی است.

درباره انتخابات مجلس هفتم نظر حضرت آیت الله چیست ؟

من در حال حاضر نفیا و اثباتا نظری ندارم. اگر انتخابات آزاد باشد و دخالت های غیرقانونی نباشد مردم باید شرکت کنند، ولی اگر انتخابات آزاد نباشد نمی توان نظر خاصی را ابراز کرد.

[ مثبت ترین و منفی ترین اثر پیروزی انقلاب ]

مثبت ترین اثر پیروزی انقلاب و منفی ترین اثر آن چه چیزی می‎تواند باشد؟

(کمی مکث) ... مثبت ترین اثر پیروزی انقلاب این است که مردم فهمیدند اگر هماهنگ باشند قدرت بزرگی هستند. چنین باوری در زمان شاه نبود. مردم ما قدرت خود را بازیافتند و این مایه امیدواری است.

و بعد منفی پیروزی انقلاب تندروی ها و ظلم هایی است که به نام دین و اسلام انجام می‎شود به گونه ای که چهره اسلام خشن و کریه نشان داده می‎شود، حال آن که اسلام دین رحمت و عطوفت است.

[ رفع حصر]

نزدیک به یک سال است که محدودیت ها از جنابعالی برطرف شده است. شرایط سلامتی شما چگونه است ؟ شرایط فعلی شما چگونه است ؟ خوشبختانه سرحال هستید!

الحمدلله حالم بهتر است. کسالت هایی هم داشتم که کمی برطرف شده است. عصرها به تدریس نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) مشغول هستم ولی درس صبح ها که شروع شده بود را نتوانستم ادامه دهم و پس از مدت کوتاهی تعطیل شد. بالاخره با شرایط سنی بالا نمی توان مثل گذشته به تدریس مشغول شد و آن را ادامه داد.

ناوبری کتاب