صفحه ۲۲۶

می‎شد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. انقلاب یعنی تحول اساسی و حقیقی در تمام امور و شئون کشور. متأسفانه از همان اوایل تحولاتی باعث شد که برخلاف ایده های اصلی انقلاب مسیر عوض شد. تجربه نشان داده است که قدرت استبدادآور است، اگرچه حاکم به اسم اسلام حکومت و قدرت را در دست بگیرد؛ البته تا حدی "استقلال" به دست آمد و دست اجانب کوتاه شد.

افراد مستبد مانند شاه به نام دین حکومت دیکتاتوری و اقتدارگرا نداشتند و به این ترتیب ضربه ای به دین و اسلام نمی خورد، ولی اگر بنا باشد حاکمیت به نام دین ظلم کند ضربه اش به دین و ارزشهای آن می‎خورد.

شما فکر می‎کنید مردم الان راضی ترند یا در حکومت گذشته ؟

مردم نه آن وقت راضی بودند نه حالا!

[ تغییر در آینده سیاسی - اجتماعی ایران ]

به نظر جنابعالی آیا آینده سیاسی - اجتماعی ایران دچار تغییر خواهد شد؟

بستگی به خود مردم دارد. در قرآن کریم می‎فرماید: (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) "خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر آن که مردم خودشان را تغییر دهند"؛ و از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" یعنی همان گونه که هستید بر شما حکومت خواهد شد.

در شرایط ایران فعلی، قم به عنوان مرکز دین مطرح است؛ پرسش من این است که آیا این قم است که حاکمیت سیاسی را کنترل می‎کند یا حاکمیت سیاسی قم را کنترل می‎کند؟

وضعیت به گونه ای شده است که حاکمیت سیاسی حوزه های علمیه بویژه قم را تحت کنترل همه جانبه خود درآورده است.

[ روابط ایران و آمریکا]

به عقیده جنابعالی روابط ایران و آمریکا تا چه زمانی باید دچار چالش و تضاد باشد؟

ناوبری کتاب