صفحه ۲۲۵

«46» مصاحبه خبرگزاری ژاپنی "کیودو"

13821028
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ اصلاحات بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب است ]

با تشکر از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید؛ به عنوان اولین سؤال، جنابعالی رفتار آقای خاتمی را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

آقای خاتمی در اوایل انتخاب شدن وعده های خوبی به مردم دادند ولی متأسفانه شرایط به گونه ای شد که آن وعده ها عمل نشد. مقصود از اصلاحاتی که ایشان بر آن تأکید داشتند بازگشت به آرمانها و شعارهای اولیه انقلاب است. در رژیم سابق حکومت حکومتی فردی و استبدادی بود، مردم آزادی نداشتند و خواسته های آنان تأمین نمی شد، و حاکمیت بر طبق خواست اکثریت مردم شکل نگرفته بود. حکومت فردی برخلاف نظر اکثریت خلاف طبیعت است و به قول فلاسفه "القسر لایدوم" یعنی حرکت برخلاف طبیعت دوام ندارد.

[ دستاوردهای انقلاب ]

به نظر شما بزرگترین دستاورد انقلاب چه می‎تواند باشد؟

در وهله اول باید دستاورد برای انقلاب قائل باشیم تا بتوانیم دستاورد بزرگ آن را ذکر کنیم !

اصل انقلاب حرکتی بجا و برحق بود، انقلاب در سه شعار اصلی خلاصه

ناوبری کتاب