صفحه ۲۲۳

شورای نگهبان انتخاب نماید و پس از آن مردم آنها را انتخاب کنند. این گونه تفسیر که آقایان برای خود کردند و سپس آن تفسیر را بر مجلس شورا نیز تحمیل نمودند برخلاف روح قانون اساسی است.

اصل 99 برای آن تصویب شد تا جلوی کسانی که آزادیها را سلب می‎کردند گرفته شود، ولی این مسیر عوض شد به گونه ای که خود آقایان شورای نگهبان آزادیهای مصرح در قانون اساسی را سلب می‎کنند.

متأسفانه در اینجا اتهاماتی بی اساس چون سارق، بزهکار و عضو احزاب غیرقانونی، عدم تعهد به اسلام، نظام و... را به کاندیداها و بندگان خدوم وارد می‎سازند.

گفته می‎شود صلاحیت افراد را احراز نکرده ایم و از یک سال پیش افرادی را به عنوان ناظر با هزینه های هنگفت در شهرهای مختلف جهت زیر نظرگرفتن و پرونده سازی برای کاندیداها گماشتند. تعجب این که بیش از هشتاد نفر از نمایندگان فعلی مجلس را با اتهامات واهی رد صلاحیت کرده اند. آیا قوانینی که در طول چند سال گذشته توسط همین نمایندگان رد صلاحیت شده، تصویب شده است شرعی و قانونی نیست ؟

آقایان شورای نگهبان با این اعمال خود به مجلس، مردم و نمایندگان آنان توهین بزرگی کرده اند.

در شرع مقدس اسلام تهمت، غیبت و نابود کردن شخصیت افراد بخصوص کسانی که دلسوز و خادم هستند یک عمل غیرشرعی است. چگونه می‎توان چند نفر را عقل کل و قیم مردم دانست و برای مردم و معتمدین آنان هیچ ارزشی قائل نشد؟

من معتقدم مردم در انتخاب خود اشتباه نمی کنند. اهانت به نمایندگان و کاندیداها و افرادی که مورد اعتماد مردم و خادم آنها هستند و افراد با سابقه در قبل و بعد از انقلاب می‎باشند یک فاجعه است.

امیدوارم آقایان به خود آمده و به اشتباه خود پی برده و در مقام جبران آن برآیند و از عمل اشتباه خود بازگردند.

ناوبری کتاب