صفحه ۲۲۰

خطاب به مالک اشتر می‎فرمایند: "واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم... فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق" با رحمت و محبت با رعیت برخورد کن، زیرا آنان یا برادر دینی و ایمانی تو هستند یا در خلقت چون تو انسان می‎باشند.

آزادی حق انسان است و کسی نمی تواند این حق را از او سلب کند مگر این که مخل حقوق دیگران باشد.

متأسفانه این بحث فقهی ناقص ماند و نتوانستم آن را ادامه دهم.

[ نقاط مثبت تحولات ]

نامه: تحولات این چند ساله در عین این که دارای ضعف هایی بوده است اما به نظر شما نقاط مثبت آن چه می‎تواند باشد؟

با این که مجلس را از خاصیت انداخته اند ولی با این حال با همه مشکلات و موانعی که برای آنها ایجاد کرده اند خدمات بسیاری توسط مجلس انجام شده است که ملت آنها را فراموش نخواهند کرد. حرفهایی زده اند، مطالبی به اطلاع مردم رسید که قبلا کنترل می‎شد و کسی حق نداشت آن مطالب را بیان کند. خوشبختانه این جو شکسته شد، و این مایه امید است و خود مردم باید راه را ادامه بدهند.

[ نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان ]

نامه: نکته خاصی به نظر حضرتعالی در مورد مباحث روز اگر هست بفرمایید.

الان که من در خدمت شما هستم بحث صلاحیت ها توسط شورای نگهبان مطرح است. فلسفه تصویب اصل 99 - با توجه به این که من رئیس مجلس خبرگان بودم - این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فکر می‎کردیم مقدسترین نهاد شورای نگهبان است، چون از سوی آیت الله خمینی نصب شده اند. هدف نظارت بر امر

ناوبری کتاب