صفحه ۲۱۰

«44» دیدار و مصاحبه هیئت تحریریه ماهنامه "نامه"

13821019
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ اهداف اصلی انقلاب ]

نامه: به عنوان اولین سؤال با توجه به این که شما از رهبران اصلی و تأثیرگذار انقلاب بوده اید و به عنوان یکی از پدران انقلاب مطرح هستید، چه انتظارات و اهدافی را مد نظر داشتید که با توجه به آن اهداف به انقلاب و دگرگونی روی آوردید؟

اولا من خود را لایق تعابیر شما نمی دانم. من یک طلبه ای بوده و هستم که آنچه وظیفه ام بوده است انجام داده و می‎دهم. انقلاب مرهون شرکت تمامی اقشار جامعه است و نمی توان قشر خاص و گروه خاصی را عامل اصلی دانست، و آیت الله خمینی آن را رهبری می‎کردند و دیگر روحانیون نیز دخیل بودند. آقایان نهضت آزادی هم از پیش کسوتان مبارزه بودند و برخی از آنها زودتر از دیگران به زندان افتادند. من یادم هست روزی در پاریس خدمت مرحوم آیت الله خمینی رسیدم و گفتم می‎خواهم با شما خصوصی صحبت کنم، ایشان با اشاره به آقای دکتر ابراهیم یزدی که آنجا حضور داشتند گفتند ایشان خودی است و شما مطلب خودتان را بفرمایید.

اهداف اصلی انقلاب در شعارهای اولیه که توسط طبقات مختلف جامعه بیان می‎شد: "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" منعکس بود.

استقلال یعنی اجانب و کشورهای خارجی حق دخالت در کشور ما را نداشته باشند. البته تنها آمریکایی ها نبودند که در امور کشور ما دخالت می‎کردند، قبل از

ناوبری کتاب