صفحه ۲۰۷

من علم غیب ندارم اما اگر حاکمیت مطابق با نظر و خواست اکثریت نباشد معلوم نیست دوام بیاورد. دنیای امروز دنیای حکومت فردی و انحصاری نیست، هرچقدر حاکم قدرت نظامی هم داشته باشد اما اگر پشتوانه اکثریت مردم را در پی نداشته باشد ثبات ندارد؛ و تحولات کشورهای مختلف در دیگر کشورها قاعدتا تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به پیش بینی ها ممکن است اکثر مردم در انتخابات آینده شرکت نکنند و محافظه کاران پیروز شوند و یک ناامیدی در اصلاحات پدید آید، نظر شما چیست ؟

ناامیدی مردم مقطعی و زودگذر است و دوام ندارد، مردم تحمل نکرده و حقوق از دست رفته را استیفاء خواهند کرد. لازمه اش خواست مردم، تشکل و سازماندهی مردم در قالب احزاب و گروههاست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ناوبری کتاب