صفحه ۲۰۴

و کشور از آن آنهاست حق دارند نسبت به خود و سرنوشت خویش تصمیم گیری کنند، و آنها صاحبان اصلی انقلابند.

البته در برخی موارد کارهای تندی انجام شده است؛ به عنوان نمونه اشغال سفارت آمریکا که ظاهرا عمل درستی نبود و اگر من هم در گذشته تأیید کرده ام اشتباه کرده ام؛ چون انسان جایزالخطاست و بجز پیامبران و امامان دیگران امکان اشتباه کردن دارند. از پیامبر ما(ص) نقل شده: "کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون" یعنی: بنی آدم خطاکارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند. مهم آن است که انسان به اشتباه خودش پی برده و اعتراف کند، و اگر فرضا در شرایط خاصی صحیح بوده است ولی ادامه آن صحیح نیست.

[ بازنگری قانون اساسی ]

فکر نمی کنید قانون اساسی باید برخی اصولش عوض شود یا تفسیری که از آن می‎شود دچار تغییر گردد؟

قبلا در جزوه ای به نام "حکومت مردمی و قانون اساسی" که در کتاب دیدگاههای اینجانب ثبت شده است مطالبی در این مورد آمده است. در بازنگری قانون اساسی تصرفاتی انجام گرفت که به نظر من صحیح نبود. مثلا تغییرات انجام شده در اصل 110 و ازدیاد اختیارات رهبری که در حقیقت باعث تضعیف اختیارات رئیس جمهوری شده به گونه ای که از رئیس جمهور مسئولیت می‎خواهیم اما قدرت کافی به او داده نمی شود. این گونه تضادها باید برطرف شود؛ بر همین اساس من به بازنگری قانون اساسی رأی ندادم.

مباحث علمی و سیاسی مختلفی را شما مطرح می‎کنید، از جمله قوانین شرعی، آیا دیگران بویژه علمای دیگر از این مباحث اطلاع پیدا می‎کنند و آیا جا افتاده است ؟

رسانه ها همگی از انعکاس افکار و نظرات اینجانب منع شده اند و نوعا مردم آزادانه نمی توانند از نظرات من استفاده کنند و سایت ما هم مدتی فیلترگذاری

ناوبری کتاب