صفحه ۲۰۲

«41» مصاحبه روزنامه انگلیسی "گاردین"

1382920
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ اهمیت احراز جایزه توسط خانم شیرین عبادی ]

به عنوان اولین سؤال، اهمیت احراز جایزه توسط خانم شیرین عبادی به نظر شما چیست ؟

از همان ابتدا که ایشان برنده جایزه شده بودند این سؤال از من شد، من هم در جواب گفتم: از این که یک ایرانی مسلمان که به عنوان دفاع از حقوق انسانها توانسته این جایزه را از آن خود کند من خوشحالم، و این نشان می‎دهد که دنیا و مردم آن به حقوق بشر اهمیت می‎دهند و دنیا متوجه شده است بایستی از تجاوز و ظلم به انسانها دست برداشته و آن را امری مذموم می‎شمرد.

[ یک لحظه تاریخی از حوادث انقلاب ]

شما در لحظات مختلفی از انقلاب بوده اید، یک لحظه تاریخی از حوادث انقلاب را بیان کنید.

من یادم هست وقتی آیت الله خمینی از پاریس به ایران آمدند، یک روز بختیار دستور حکومت نظامی را صادر کرده بود و به نظر می‎رسید می‎خواستند با اجرای آن با آیت الله خمینی، علما، مردم و خلاصه با کل انقلاب برخورد کنند و سرنوشت انقلاب بکلی عوض شود. آن موقع من خودم تهران بودم، ایشان دستور دادند مردم حکومت نظامی را رعایت نکرده و به خیابانها بریزند، و عملا حکومت نظامی لغو شد و اهداف سوء آنها عملی نشد.

ناوبری کتاب