صفحه ۱۹۵

3 - آیا بازداشت طولانی مدت زندانی سیاسی برای شکستن روحیه او و اخذ اقرار مطابق مذاق بازجو یا قاضی شرعا مجاز است ؟

4 - آیا قطع ارتباط زندانی سیاسی با خانواده (اعم از ملاقات حضوری، کابینی و تلفنی) به قصد اعمال فشار به وی و خانواده اش تا چند هفته یا حتی چند ماه شرعا مجاز است ؟

5 - آیا می‎توان بر تنبیه بدنی زندانی سیاسی نام تعزیر شرعی نهاد؟

6 - آیا جلوگیری از دسترسی زندانی به وکیل مدافع قانونی در طول بازداشت مجوز شرعی دارد؟

7 - آیا زندانبانان شرعا مجازند به زور مانع اعتصاب غذای زندانی سیاسی شوند که برای رهایی از فشار ظلمه تنها چاره را اعتصاب غذا یافته است ؟

با احترام: جمعی از فعالان سیاسی
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ صلاحیت شرعی قضات ]

پس از سلام و تحیت

ج 1 - اساسا از نظر عقل و شرع، حکمت و مصلحتی برای ضرورت قضاوت و مقدمات آن جز اقامه عدل و احقاق حق وجود ندارد؛ و از این رو هرگونه گفتار یا کرداری که موجب تضییع حق و انحراف قضاوت از مسیر صحیح خود شود حرام و قضاوت مبتنی بر آن نامشروع و غیر نافذ است؛ و طبعا اگر کسی بدین گونه عمل نموده و از مجرای عدالت خارج شود صلاحیت هیچ گونه کار قضایی اعم از خود قضاوت یا مقدمات آن را ندارد.

[ اعمال فشار به زندانی و یا خانواده اش ]

ج 2، 3، 4 و 5 - همان گونه که قبلا در پاسخ به سؤالات خانواده بازداشت شدگان سیاسی گفته شده است در دیدگاه اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

1 - زندان به عنوان حد شرعی، مانند زندان نمودن دستور دهنده به قتل.

2 - زندان تعزیری، که به صلاحدید حاکم شرع جامع شرائط نسبت به جرائم

ناوبری کتاب