صفحه ۱۹۲

روزنامه نگاران و... برخلاف اصل آزادی بیان است. و جز فاصله بین دولت و ملت و ایجاد بحران داخلی و خارجی ثمره ای برای کشور ما نخواهد داشت. تعجب این است که آقایان حکومت خود را حکومت نبوی و علوی فرض کرده اند حال آن که پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) هیچ کدام با مخالفان خود از این گونه برخوردها چون دستگیری و محاکمه نداشته اند. به عنوان نمونه خوارج نهروان که یکی از گروههای عمده مخالف امام علی (ع) بودند، آزادانه عقیده خود را بیان می‎کردند و کسی حق تعرض به آنها را نداشت. حتی یکی از سران آنها به نام خریت بن راشد با سی هزار نفر تشکلی را درست کرده بود که حضرت وقتی با این پرسش مواجه شد که چرا با آنها برخورد نمی کنید؟ گفتند: در این صورت باید زندانها را پر کنیم.

[ شورای استفتاء]

آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا سخن از "شورای استفتاء" گفته اند، آیا چنین چیزی عملا ممکن است ؟

اگر منظور از این شورا دخالت حاکمیت و انتصاب اعضای آن شورا از سوی حاکمیت باشد، قهرا مردم کمتر اعتماد خواهند کرد؛ اما اگر خود حوزه و علمای اعلام تصمیم بگیرند چنین شورایی را به وجود آورند بسیار بجا و مناسب خواهد بود، چون فتوایی که از شورا صادر شود قطعا قویتر و مورد اطمینانتر خواهد بود.

[ مراکز تصمیم گیری در ایران متعدد است ]

از اول انقلاب تا به حال شعارهایی مطرح شده است و وقتی با بن بست مواجه شده اند از شعارها دست برداشته و به قول معروف کوتاه آمده اند، به نظر شما چه دلیلی وجود دارد؟

دلیل اصلی آن است که در کشور ما مراکز متعدد تصمیم گیری وجود دارد (دولت در دولت) و نهادهای انتخابی که باید تصمیم گیرنده باشند عملا اختیار ندارند، و وقتی پشتوانه مردمی به هیچ انگاشته شود و افراد به جای ملت تصمیم می‎گیرند

ناوبری کتاب