صفحه ۱۹۱

من با بسیاری از مردم که گفتگو کرده ام به صراحت می‎گویند در انتخابات آینده مجلس شرکت نخواهند کرد، نظر جنابعالی در این خصوص چیست ؟

من تا به حال در این مورد نفیا و اثباتا اظهارنظر نکرده ام، و فعلا بنا دارم در این خصوص اظهارنظر نکنم.

[ نظارت استصوابی ]

اگر در انتخابات آینده به طور گسترده صلاحیت های کاندیداها رد شود آیا مشروعیت نظام زیر سؤال نخواهد رفت ؟

اگر چنین اقدامی صورت گیرد خواهی نخواهی ما با بحران مواجه خواهیم شد. در حقیقت فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات - با توجه به این که من خودم رئیس خبرگان قانون اساسی بودم - این بود که در گذشته شاه، وزرا و صاحبان نفوذ در امر انتخابات دخالت می‎کردند و برای مردم شهرهای مختلف کاندیدا معین می‎کردند و این امر موجب سلب آزادی مردم در انتخابات شده بود. برای این که پس از انقلاب چنین روشی تکرار نشود، نظارت شورای نگهبان که به نظر می‎آمد نهاد قدیسی است تصویب شد، بر این اساس اصل 99 در قانون اساسی آمده است تا آقایان نظارت بر انتخابات داشته باشند؛ اما این که نظارت به استصوابی تفسیر شود و در حقیقت افرادی را که آقایان شورای نگهبان در مرحله اول انتخاب کرده اند مردم ملزم باشند فقط از بین آنان انتخاب کنند، چنین چیزی که انتخابات دومرحله ای باشد هیچ گاه مورد نظر نبود، منظور تأمین صحت انتخابات بود نه تعیین کاندیداها.

[ بازداشت ها و محاکمات سیاسی ]

افراد زیادی دستگیر و مدتی در سلول انفرادی به سر برده اند، در این مورد چه نظری دارید؟

من همیشه با این گونه بازداشت ها و محاکمات سیاسی مخالف بوده و هستم. بازداشت و محاکمه برخی از روحانیون، نیروهای ملی مذهبی و دانشجویان،

ناوبری کتاب