صفحه ۱۸۹

«37» مصاحبه نشریه استرالیایی "سیدنی مورنینگ هرالد"

1382821
( بسم الله الرحمن الرحیم)

مشکل اساسی در کشور ما دولت در دولت است.

تا حال درباره انتخابات آینده نفیا و اثباتا اظهارنظر نکرده ام.

حمایت آیت الله العظمی منتظری از تشکیل "شورای استفتاء" متشکل از علمای اعلام بدون دخالت حاکمیت. ‏ ‏ ‏

[ مشکل اساسی در ایران دولت در دولت است ]

به نظر شما مشکلات ایران امروز چیست ؟

به نظر می‎رسد مشکل اصلی ایران تعدد مراکز تصمیم گیری و به بیان دیگر وجود دولت در دولت است.

در 25 سال گذشته روحانیت به قدرت و پول دسترسی داشته است. آیا بخشی از این نهاد به واسطه قدرت و پول دچار فساد نشده است ؟

ممکن است افرادی به نام روحانیت سوءاستفاده هایی کرده باشند، این اجمال مطلب است. عبارت معروف عربی می‎گوید: "لا کل ما یعلم یقال، و لا کل ما یقال یکتب فی الاوراق و یبث فی الافاق" یعنی این چنین نیست که انسان هر آنچه را می‎داند بگوید و نه آنچه را می‎گوید نوشته و در آفاق پخش شود.

ناوبری کتاب