صفحه ۱۸۷

بیش از این تلفات ندهند و مردم آمریکا دچار ضرر بیشتر نشوند. متأسفانه بدترین وضعیت برای یک کشور آن است که دولت محلی با مردمش کاری بکند که مردم به دخالت خارجی ها راضی شوند.

[ پیاده شدن اهداف اساسی انقلاب ]

24 سال از انقلاب می‎گذرد و به وعده های داده شده عمل نشده است، به نظر شما چقدر باید بگذرد تا اهداف اساسی انقلاب پیاده شود؟

تنها راهش رسیدن مردم به بلوغ و شعور سیاسی است، تا خود مردم نخواهند وضعیت بر همین منوال است. از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" یعنی همان گونه که هستید بر شما حکومت خواهد شد.

قرآن هم می‎فرماید: "خداوند سرنوشت قومی را تغییر نخواهد داد مگر آن که آنان خود را عوض کنند".

ولی مردم خسته و ناامید شده اند.

این امر مقطعی است، و مردم هنگامی که احساس وظیفه کنند از ناامیدی دست برخواهند داشت. ان شاءالله مسئولین هم در رفتار خود تجدیدنظر نمایند تا مشکلات حل شود.

[ پیام برای ملت آمریکا]

در پایان این مصاحبه با توجه به آمریکایی بودن خبرنگار و سردبیر روزنامه واشنگتن پست فقیه عالیقدر پیامی برای ملت آمریکا فرستادند:

ملت ایران با ملت آمریکا هیچ دشمنی و مخالفتی ندارد؛ کشور بزرگ آمریکا خدمات زیادی کرده است، از جمله حذف صدام یا طالبان؛ مردم آمریکا نوعا مردمی سختکوش و مذهبی اند، سزاوار نیست با این اوصاف مقدرات این کشور بزرگ به دست تنها 5 میلیون صهیونیست باشد.

ناوبری کتاب