صفحه ۱۸۶

لابی یهود و صهیونیزم مانع برقراری ارتباط هستند؛ و با ایجاد رابطه مجدد، سیاست های آنهاست که با شکست مواجه می‎شود. لابی های یهود و صهیونیسم جهانی که اکثریت اقتصاد، فرهنگ و رسانه های آمریکا را در اختیار دارند با رابطه ایران و آمریکا مخالف می‎باشند و نسبت به آن کارشکنی می‎کنند.

من کاملا قبول دارم که لابی ها مشکل ساز شده اند و آنها مانع هستند و قبول هم دارم که آنها اکثر امکانات آمریکا را در دست دارند؛ ولی من شخصا خبرنگار مستقلی هستم و تحت نفوذ آنها نیستم و همچنین نشریه ما این گونه است؛ ولی به نظرم آمد که رفتار شما با خبرنگاران بسیار صمیمی است، به نظر شما چرا آیت الله خمینی این گونه نبودند؟

واقعیت این است که آیت الله خمینی (ره) هم در پاریس هم در ایران - در اوایل - با تمامی رسانه های خارجی از جمله آمریکایی، انگلیسی و... مصاحبه های صمیمانه داشتند ولی پس از مدتی دیگر ادامه ندادند. البته نباید فراموش کرد که اقدامات آمریکا موجب رنجش ایشان شده بود.

آیت الله العظمی منتظری در ادامه با اشاره به جنایات اسرائیل در فلسطین گفتند:

در قرآن کتاب آسمانی ما - که اخبار غیبی هم در آن وجود دارد - در آیه 167 سوره اعراف آمده است: "و خداوند اعلام کرد که بر قوم یهود کسانی را مبعوث خواهد کرد که تا روز قیامت آنها را به زحمت انداخته و موجب اذیت و آزار آنها خواهند شد." وقتی نسل امروز فلسطین مشاهده کردند اسرائیلی ها سرزمین آنان را غصب کرده اند و پدران آنها را کشتند و بسیاری را آواره کردند، حتما ساکت نخواهند نشست و با هر وسیله اعتراض خود را اعلام خواهند کرد.

[ تصویر ایرانیان از عراق ]

کسانی که از ایران به عراق رفته اند و بازگشته اند چه تصویری از آنجا دارند؟

از این که شر صدام و صدامیان کنده شد همه خوشحالند، و نوعا از رفتار سربازهای آمریکایی اظهار رضایت می‎کنند! البته عده قلیلی یا از طرفداران صدام یا دیگران مخالفت ها و مزاحمت هایی دارند ولی نوع مردم خوشحالند. اما به نفع آمریکایی هاست که پس از برقراری یک حکومت مردمی، عراق را ترک کنند که

ناوبری کتاب