صفحه ۱۸۵

را بر سر زبانها انداختند. بنابراین حاکمیت باید مردمی و بر اساس موازین اسلامی باشد، و مسئولین چاره ای ندارند جز این که به اصلاحات تن دهند، اصلاحات مطلب تازه ای نیست بلکه بازگشت به همان آرمانهای اولیه انقلاب است. شعارها متأسفانه از مسیر خود منحرف شده است و کسی حق اعتراض و بیان عقیده را ندارد و به محض اظهارنظر با او برخورد قضایی می‎شود. و از آن طرف آقایان می‎گویند: ما زندانی سیاسی نداریم ! آیا امثال اشکوری، گنجی، عبدی، آقاجری و... دزد و قاتل اند که در زندان به سر می‎برند، یا برای اظهارنظر مخالف زندانی شده اند؟!! در زمان پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) هیچ زندانی سیاسی وجود نداشت، حتی امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می‎گویند: "از من انتقاد کنید، من این گونه نیستم که فوق خطا باشم".

در قانون اساسی ما آمده است که محاکمات سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. در صورتی که این قانون رعایت نمی شود، و این گونه برخوردها هیچ گاه با حکومت عدل علی (ع) سازگار نیست.

[ روابط ایران با غرب و آمریکا]

مردم آمریکا و غرب از طریق تصاویر و رسانه ها در مورد برخی از آقایان قضاوت می‎کنند و از آنان چهره های پرخاشگر نسبت به غرب در ذهن دارند، حال آن که شما با نصیحت و ملاطفت سخن می‎گوئید، آیا اگر شما در موقعیت بالا بودید روابط ایران و غرب بهتر از این می‎شد؟

بسا نظرها درباره مسائل کشور متفاوت است. من در برخی از مصاحبه های اخیر گفته ام: اشغال سفارت آمریکا کار درستی نبود و در شرایطی خاص اتفاق افتاد. به نظر من بجز اسرائیل که کشوری غاصب است ایران باید با دیگر کشورها در تمامی حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... رابطه و همکاری متقابل داشته باشد.

قطع رابطه میان ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور است. برفرض به طور موقت چالش هایی هم بود، باید حل شود و این دیوار جدایی را باید خراب کرد. به نظر من

ناوبری کتاب