صفحه ۱۸۴

که نماینده نزدیک به 70 میلیون جمعیت آن کشور باشند. حال آن که 290 نماینده مردم در مجلس در این ماجرا دخالتی نداشته اند؛ و اگر قرار است ایشان نماینده تام الاختیار باشد، بایستی مجلس او را تأیید نماید.

و ثانیا: وجود سلاحهای کشتار جمعی پدیده ای است که باید از تمام دنیا برچیده شود، در اینجا نمی توان میان کشورها تبعیض قائل شد که برخی کشورها مانند آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای دیگر دارای آن باشند ولی بر کشورهای مسلمان فشار آورده شود که شما حق ندارید از این سلاحها داشته باشید.

نمی توان در اینجا گفت کشوری چون آمریکا، اسرائیل و... دارای عقلانیت اند و بیهوده از این سلاحها بهره نمی برند؛ برای این که گذشته آمریکا نشان می‎دهد که آنها از بمب های اتمی در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کردند و هزاران انسان بی گناه را کشتند.

در هر صورت این خلاف عدالت است که برای برخی کشورها امتیاز قائل شویم و از سوی دیگر یک نفر از ناحیه یک کشور 70 میلیونی تصمیم بگیرد، بدون این که از سوی مردم و نمایندگان آنها تأیید شده باشد. در دنیای امروز یک نفر نمی تواند برای یک کشور تصمیم گیرنده باشد، و حاکمیت فردی با شکست مواجه است.

[ آرمانهای اولیه انقلاب ]

فکر نمی کنید با توجه به این که مبارزات مردم ایران برای ایجاد دموکراسی متوقف شده و یا شکست خورده است، پس آنها چاره ای ندارند جز این که با همان حاکم فردی به توافق برسند؟ به نظر شما مردم چه راهی را باید پیشه کنند تا برای ایجاد یک حکومت مردمی پیروز شوند؟

از همان آغاز انقلاب و حرکات اعتراضی انجام شده توسط مردم، در طول مبارزات شعارهای اساسی: "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" بود و تا پایان مبارزات شعار همین بود. و خود مرحوم آیت الله خمینی (ره) نام جمهوری اسلامی

ناوبری کتاب