صفحه ۱۸۳

منزل تحت توقیف دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته. در این مدت وکیل قانونی مالک تلاش بسیاری کرد که این مشکل حل شود و منزل بازپس داده شود ولی نتیجه نگرفت.

از طرفی با توجه به این که حسینیه شهدا نزدیک به 6 سال است توقیف شده و نیاز مبرم به فضای بیشتر، دربهای آن منزل گشوده شد؛ که توسط نیروهای امنیتی احمد و سعید و برخی اعضای دفتر و کارگران مشغول به کار که جمعا 11 نفر بودند بازداشت شدند که تا شب همگی آزاد گشتند و یکی از اعضای دفتر فردای آن روز آزاد شد، و در مدت کوتاه بازداشت برخوردهای بدی با دستگیرشدگان صورت گرفت و برخی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حال آن که آنها باید خرسند باشند که بدون ایجاد زحمت و هزینه، منزل مورد نظر به صاحب آن باز گشته است.

نیروهایی که در اطراف مشاهده می‎شوند آیا همیشه هستند؟

نیروهای امنیتی نوعا برای محافظت هستند، ولی پس از آن ماجرا نیروهای سپاه پاسداران رسما در منزل مذکور مستقر شده اند و قاعدتا نیروی بیشتری از این لحاظ در اطراف مستقر کرده اند.

[ فعالیت های هسته ای ایران ]

نظر شما در رابطه با ارتباطات اخیر ایران با اروپا چیست ؟ به نظر می‎رسد با امضای پروتکل الحاقی، رابطه ایران با غرب گرمتر می‎شود. از سوی دیگر ایران آزمایش موشک های شهاب 4 را متوقف کرده است.

همان گونه که قبلا هم گفته ام دو نکته اساسی در رابطه با امضای پروتکل حائز اهمیت است:

اولا: دبیر شورای عالی امنیت ملی طبق کدام قانون و قاعده با اختیار تام با وزرای سه کشور اروپایی وارد مذاکره می‎شود و تصمیم می‎گیرد؟! در کشوری که حاکمیت از آن مردم است کسانی می‎توانند قراردادهای به این مهمی را امضاء کنند

ناوبری کتاب