صفحه ۱۷۸

غیرقانونی ویژه روحانیت به گونه ای دیگر با روحانیونی که نظر مخالف دارند برخورد می‎کند. عملا قدرت را آنها در دست گرفته و با بگیر و ببند و محاکمات ساختگی موجب بحران در کشور می‎شوند، و به افراد زیادی ظلم می‎شود.

خود من به واسطه اظهارنظراتی که به آنها اعتقاد داشته و مصلحت می‎دانستم بیان کنم بیش از 5 سال محصور بودم. گذشته از بازداشت ها نزدیک 100 نشریه را همین دستگاه قضایی تعطیل کرده و روزنامه نگاران را به زندانهای طویل المدت محکوم کردند.

من واقعا در گفتار و عمل آقایان در حاکمیت تضاد روشن می‎بینم: از یک طرف می‎گویند مردم باید در انتخابات مجلس شرکت کنند، مجلس در رأس امور است، ولی پس از اظهارنظر نمایندگان ملت در مجلس آنها را احضار و محاکمه می‎کنند و هیچ حرمتی برای نمایندگان ملت قائل نیستند.

[ فعالیت های هسته ای ایران ]

در رابطه با همین ماجرای اخیر یعنی امضای پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع سلاحهای هسته ای، وقتی که سه وزیر خارجه اروپایی به ایران آمدند یک نفر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به پای میز مذاکره می‎رود و این یک نفر تصمیم گیرنده است، درحالی که نمایندگان مجلس و مردم از سیر قضایا بی اطلاعند. روال کار این بود که در ملاقات با وزرای خارجه سه کشور گفته می‎شد: اولا کشور ما کشور دموکراسی و حکومت آن مردمی است و طبق قانون نمایندگان مردم باید در مسائل اساسی تصمیم بگیرند، اگر نمایندگان مردم نظر مثبت دادند آن وقت امضاء خواهد شد، یک نفر نمی تواند در امر مهم مربوط به 70 میلیون مردم تصمیم بگیرد. و ثانیا: اگر بناست سلاحهای هسته ای برچیده شود باید دنیایی عاری از این قبیل سلاح داشته باشیم، نه این که آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای دیگر دارای این سلاحها باشند و فقط کشورهای مسلمان از جمله ایران حق نداشته باشند دارنده این سلاحها باشند.

ناوبری کتاب