صفحه ۱۷۵

نداشته باشد؟ مگر آمریکا قیم دنیاست که خود واجد همه سلاحهاست و اسرائیل را هم مسلح کرده است اما دیگر کشورها حق ندارند این گونه سلاحها را داشته باشند؟ در سوءاستفاده از این سلاحها تفاوتی میان آمریکا و دیگر کشورها هم نیست، چنان که آمریکا با همین سلاحها ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن را مورد حمله قرار داد و هزاران انسان را به کشتن داد.

[ وضعیت آینده عراق ]

وضعیت آینده عراق و تأثیر آن بر ایران را - با توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی میان دو کشور همچون مشاهد شریفه که در هر دو کشور وجود دارد و علاقه مردم هر دو کشور برای رفت و آمد - چگونه پیش بینی می‎کنید؟

به واسطه همگونی در بسیاری از مسائل دو کشور، آینده دو کشور از لحاظ سیاسی و فرهنگی نمی تواند از هم جدا باشد و خواهی نخواهی بر یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت. حاکمیتی هم که در عراق پا می‎گیرد باید بر طبق نظر اکثریت جامعه آنجا باشد و حکومت مردمی مطابق خواست آنها هرچه زودتر بایستی تشکیل شود؛ و چون مردم عراق مانند مردم ایران مسلمانند، چگونگی حکومت بر اساس موازین اسلامی شکل می‎گیرد و حاکمیت آن نمی تواند بدون در نظر گرفتن دین و مذهب باشد، و اقلیت ها هم باید آزادانه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند؛ همان گونه که امام علی (ع) به مالک اشتر می‎فرمایند: "واشعر قلبک الرحمة للرعیة، والمحبة لهم... فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق" یعنی با رعیت با رحمت و محبت برخورد کن، چون آنها یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو نظیرند و انسان هستند. و همچنین در قرآن حق کرامت برای تمام انسانها به رسمیت شناخته شده است و می‎فرماید: (و لقد کرمنا بنی آدم) .

ایشان در رابطه با حضور آمریکا در عراق فرمودند:

درست است که آمریکایی ها در عراق کار بزرگی را انجام دادند که همان

ناوبری کتاب