صفحه ۱۷۴

[ نظارت استصوابی ]

ایشان ضمن اشاره به ریاست خود بر مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی گفتند:

در آنجا بحث شد که برای جلوگیری از دخالت برخی افراد و نهادها و وزارتخانه ها چون وزارت کشور در انتخابات و تحمیل نمایندگان به مجلس و مردم، اصل 99 تصویب شود و شورای نگهبان را - که به نظرمان نهاد مقدسی می‎آمد - متولی این کار قرار دادیم؛ و در حقیقت فلسفه وجودی اصل 99 تأمین آزادی انتخابات بود و هدف نظارت بر انتخابات بود نه تعیین کاندیداها. این امر در چند دوره رعایت شد ولی پس از چندی آقایان اصل 99 را به نظارت استصوابی تفسیر نموده و در حقیقت انتخابات را دو مرحله ای کردند. آقایان خود را قیم مردم و جامعه می‎دانند و به گونه ای اصل 99 را تفسیر کرده اند که نه تنها جلوی دخالت ها گرفته نشده است بلکه پس از دخالت کردن اخیرا دفاتر نظارتی را در شهرها ایجاد کرده اند تا کاندیداها را زیر نظر داشته باشند! در حالی که آنان چنین حقی را ندارند و برخلاف قانون است. با این اوضاع و اوصاف نمی توان نسبت به انتخابات آینده خوشبین بود.

[ فعالیت های هسته ای ایران ]

نظر شما درباره فشارهای بین المللی در رابطه با فعالیت های هسته ای چیست ؟

واقعا معلوم نیست ایران در مقام تولید سلاحهای خطرناک هسته ای باشد، و استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای حق تمام کشورهاست و نمی توان کشوری را از آن منع کرد. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که: چرا کشورهایی چون اسرائیل و آمریکا و روسیه آزادند که سلاحهای هسته ای تولید نمایند و تولید سلاحهای کشتار جمعی برای آنها منعی ندارد اما دیگر کشورها حق نداشته باشند؟!

مگر آمریکا چه امتیازی دارد که سلاحهای کشتارجمعی را دارا باشد و ایران

ناوبری کتاب