صفحه ۱۷۳

آقای خاتمی وعده های بسیاری به مردم دادند و بر اساس همان وعده ها و شعارها مردم 22 میلیون رأی به ایشان دادند؛ ایشان می‎توانستند با این پشتوانه قوی مردمی در مقابل اقلیت که مخالف اجرای برنامه های وعده داده شده اند مقاومت کند، اما متأسفانه نتوانست مقاومت کند. من هنگامی که آقای خاتمی انتخاب شدند به ایشان تذکر دادم که شما باید اتمام حجت کرده و پیش رهبر بروید و بگویید احترام شما محفوظ اما مردم از من انتظار عمل به وعده ها را دارند و باید اختیارات کامل داشته باشم، ولی فایده ای نداشت و در نهایت ایشان چندماه پیش دو لایحه را ارائه کردند که هر دوی آنها هم از سوی شورای نگهبان رد شد. در هر صورت ایشان نتوانستند در مقابل فشارها مقاومت کرده و به وعده های خود عمل کنند.

[ حکومت دینی ]

با توجه به فراز و فرودی که حکومت دینی در ایران داشته است، آیا شما با این حال هنوز قائل هستید سیاست عین دیانت است ؟

دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در مسائل اقتصادی و سیاسی و حاکمیت نیز اسلام دستور و برنامه دارد، ولی این گونه که آقایان از دین سوءاستفاده می‎کنند مورد قبول من نیست. این که یک نفر همه کاره باشد و در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و مانند آن بخواهد اظهارنظر کند و دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند را قطعا نمی توان قبول کرد. هر حوزه ای متخصص خودش را دارد و باید به متخصص آن فن مراجعه کرد، و فقیه هم از آن جهت که فقیه و عالم است - به مناسبت حکم و موضوع - باید به جنبه فقهی بپردازد و نظارت کند که برخلاف موازین اسلام کاری انجام نشود. و این که نامش را ولایت مطلقه فقیه می‎گذارند به این معنی که یک نفر بدون چون و چرا حق دخالت در همه امور داشته باشد را من قبول ندارم، و به بازنگری قانون اساسی هم که ولایت مطلقه به آن اضافه شده بود رأی ندادم.

ناوبری کتاب