صفحه ۱۷۲

من بارها این نکته را گفته ام که پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام علی (ع) امام اول ما که حکومت تشکیل دادند، در حاکمیت خویش حتی یک زندانی سیاسی نداشتند. برخورد امام علی (ع) با خوارج نهروان نمونه بارز آن است، و هنگامی که به ایشان اعتراض شد چرا آنها را دستگیر و زندانی نمی کنید فرمودند: "در این صورت زندانها را پر کرده ایم." حضرت می‎دانستند چنین کاری فایده ای که برای جامعه ندارد ضرر هم دارد. این بازداشت ها علاوه بر این که ظلم است و شرعا حرام می‎باشد موجب بحران در کشور می‎شود.

[ راه برون رفت از وضعیت فعلی ]

حکومت باید چه راهکاری را پیشه کند تا شور و نشاط اولیه به مردم بازگردد؟

باید کاری کرد که جامعه احساس آرامش کند، یکی از راههای آن همان آزادی بیان است که افراد به راحتی بتوانند حرف و نظرشان را بیان نمایند. دستگاه قضایی باید در رفتار خویش با مردم تجدیدنظر کند، و نهادهای غیرقانونی چون دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت که هیچ کدام در قانون اساسی نیست و خلاف قانون هستند باید منحل شوند. اگر واقعیات جامعه توسط حاکمیت درک نشود خواهی نخواهی جامعه دچار بحران و تزلزل خواهد شد؛ و اگر آقایان هنگامی واقعیات را درک و بدان اذعان نمایند که دیگر کار از کار گذشته باشد، فایده ای ندارد و نمی توان گذشته ها را جبران کرد.

[ حمایت مردمی از حاکمیت ]

با توجه به این که به نظر می‎رسد حمایت مردمی از حاکمیت کم شده، شما شرکت مردم در انتخابات را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

اگر وضعیت به این منوال ادامه داشته باشد حضور مردم کم خواهد شد و انتخابات پرشوری را شاهد نخواهیم بود؛ مگر این که آقایان در چگونگی حکومت و برخوردهای خود با مردم تجدیدنظر نمایند.

موقعیت آقای خاتمی را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

ناوبری کتاب