صفحه ۱۷۱

«34» گفتگو با نشریه اسپانیایی "ال پایس" و خبرگزاری "رویترز"

138278
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ وضعیت فعلی و آینده ایران ]

با توجه به مطرح بودن جنابعالی به عنوان یکی از معماران اصلی انقلاب، وضعیت فعلی و آینده ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

با توجه به وضعیت فعلی متأسفانه نمی توان آینده خوبی را پیش بینی کرد. در صورتی می‎توان به وضعیت مناسب رسید که حاکمیت بر طبق نظر اکثریت جامعه شکل گرفته و عمل نماید. از جهت دیگر باید در برخورد با مخالفان تجدیدنظر جدی صورت گیرد و به گونه ای نباشد که انتقاد کنندگان را به مجرد ابراز نظر احضار، بازداشت و زندانی نمایند.

در حال حاضر معضل بزرگی که کشور ما گرفتار آن است پدیده فرار مغزها و افراد نخبه کشور به خارج از کشور است. این مشکل عمده ناشی از سوء مدیریت و اختناق داخلی است؛ و افرادی که به خارج از مرزها می‎روند نوعا چون در داخل نمی توانند نظر مخالف خود را اظهار کنند در کشورهای دیگر تندتر انتقادات خویش را مطرح می‎کنند؛ در حالی که کشور از آن مردم است و آنها صاحبان اصلی انقلاب هستند و مسئولان خدمتگزار مردم هستند، و اگر انتقادات آنها بجاست باید شنید و به آن عمل کرد.

ناوبری کتاب