صفحه ۱۶۲

کرده است. اگر اجازه می‎دادند حرفهایش را همین جا منطقی مطرح می‎کرد کار به اینجاها نمی کشید. بسیاری از افراد دیگر نیز می‎دیدند اگر انتقاد کنند تحت تعقیب قرار می‎گیرند لذا به خارج فرار کردند و انتقاداتشان تندتر شد.

اصل انتقاد یک حق همگانی است. امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه می‎فرماید: "فلا تکفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق أن أخطی و لا آمن ذلک من فعلی الا أن یکفی الله" شما از گفتن حرف حق و مشورت به عدالت خودداری نکنید، زیرا من فوق خطا نیستم و از آن ایمن نمی باشم مگر این که خدا مرا کفایت کند. در اینجا امام علی (ع) از انتقاد کردن استقبال می‎کنند ولی آقایان هنگامی که 135 نماینده مجلس محترمانه نامه می‎نویسند ناراحت شده اند که چرا آنها از ما انتقاد کرده اند و ائمه جمعه را علیه آنان بسیج کردند.

[ راه برون رفت از بن بست سیاسی و رابطه با آمریکا]

آیا شما با رابطه با آمریکا موافق هستید؟ و به نظر شما چه راهکارهایی برای ایجاد رابطه با آمریکا می‎تواند وجود داشته باشد تا شکاف موجود برطرف شود؟

غیر از اسرائیل که ما آن را کشور قانونی نمی دانیم قاعدتا با هر کشوری و از جمله آمریکا که یک کشور قانونی است و در دنیا به عنوان یک کشور مطرح است می‎توانیم رابطه داشته باشیم، لکن رابطه دو کشور مستقل. و داشتن روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به نفع هر دو طرف خواهد بود. و جدایی از آمریکا یک چیز موقتی بود که نباید ادامه داشته باشد. و اشغال سفارت آمریکا به عقیده من کار غلطی بود و مثل این است که ما یک قسمت از کشور دیگر را اشغال کرده باشیم.

ولی آمریکا متأسفانه با این که استفاده و منافع را از کشورهای اسلامی می‎برد، اسرائیل غاصب را بر کشورهای اسلامی ترجیح داده و می‎دهد؛ و این امر ظلمی است بزرگ و برخلاف مصالح جهانی.

اگر آمریکا دست از زورگویی بردارد و نسبت به اسرائیل این گونه برخورد نکند، می‎توان این دیواری را که ایجاد شده و موقتی است و دائمی نیست خراب کرد.

ناوبری کتاب