صفحه ۱۶۰

[ اصلاحات مطلوب ]

ارزیابی شما از اصلاحات آقای خاتمی چیست ؟ آیا با آن موافق هستید یا خیر؟ آیا بن بست سیاسی را شما قبول دارید؟ و راه خروج از بن بست را چه می‎دانید؟

شش سال پیش در روز 13 رجب من یک سخنرانی کردم و در آن به آقای خاتمی خطاب کردم: شما 22 میلیون رأی دارید، شما بروید پیش مقام رهبری و بگوئید رهبری شما به جای خودش محفوظ اما ملت 22 میلیون رأی به من دادند و از من انتظارات دارند و دولت باید در اختیار من باشد. کارهای مربوط به حاکمیت باید در اختیار رئیس جمهوری باشد. آن روز از این سخن ناراحت و عصبانی شدند و حمله کردند و بیش از پنج سال برای این جهت من در حصر بودم.

واقعیت این است که آقای خاتمی وعده هایی داده بود و امیدهایی به مردم داد، اما آن گونه نبود که در مقابل فشارها مقاومت کند و آزادی را برای مردم بیاورد.

اصلاحات مطلوب هم یک چیز نوظهوری نیست بلکه عمل به همان وعده های اولیه انقلاب است، متأسفانه آقای خاتمی نتوانست به وعده های خود عمل کند و مردم ناامید شدند. در آینده چه کار می‎خواهند بکنند نمی دانم. با این که طرفداران آقای خاتمی اکثریت بودند ولی اقلیت نظرات خویش را بر ایشان و کشور تحمیل کرده و می‎کنند.

[ قانون اساسی و ولایت فقیه ]

راه بیرون رفتن از این مشکل چیست جناب آیت الله ! آیا اصلاحات شامل تغییراتی در قانون اساسی و ولایت فقیه می‎شود؟

من ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارم و در بازنگری قانون اساسی هم به آن رأی ندادم. اصل ولایت فقیه برای آن است که نظارت شود تا کشور بر اساس مقررات اسلامی اداره شود؛ منظور از ولایت فقیه این نیست که فقیه در تمام امور دخالت کند، و اصلا به مناسبت حکم و موضوع فقیه باید به فقاهتش بپردازد و در اقتصاد،

ناوبری کتاب