صفحه ۱۵۹

ایستادگی در مقابل انحرافات است حفظ شود. این مشکلی است که باید ان شاءالله حل شود. و من از این که در سایت ها دیدم که به حوزه ها از سوی دولت کمک شده خیلی ناراحت شدم و نمی دانستم حوزه این قدر وابسته به دولت شده است. در هر صورت حوزه ها بخصوص نجف و قم باید وابسته به ملت باشند نه دولت.

[ نوع حکومت آینده عراق ]

به نظر شما بهترین رژیم و حکومتی که باید در عراق روی کار آید تا به نفع ملت عراق و شیعیان آن باشد چه نوع حکومتی است ؟

حکومت باید طبق نظر اکثریت مردم باشد. پیامبر ما با این که خداوند نسبت به او فرموده است: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) با این حال تا اکثریت قبایل و عشایر با ایشان بیعت نکردند حکومت تشکیل ندادند. و سران عشایر آن روز مانند سران حزب بودند، و گویی احزاب سیاسی آن روز این گونه با پیامبر بیعت می‎کردند. حاکمیت باید تابع نظر اکثریت مردم باشد. اکثریت مردم ایران و عراق شیعه اند - شورای تشکیل شده فعلی در عراق که توسط آمریکا تشکیل شده 13 نفرشان شیعه اند - و مردم عراق 75 الی 80 درصد شیعه اند و خواهی نخواهی باید حاکمیت تابع آرای اکثریت باشد، اکثریت مسلمانند؛ اسلام هم نسبت به شیوه و متد حکومت دستوراتی دارد، آنها باید عمل شود.

البته من نمی گویم الان در کشور ما عمل می‎شود، چه بسا ما اشکال داریم، مثلا محاکمات و زندانی سیاسی در زمان پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) وجود نداشته است و اینها مخالف قوانین اسلام است و علاوه بر آن موجب جدایی بین دولت و ملت می‎شود، مردم در انتقاد و اظهارنظر باید آزاد باشند. اگر حاکمیت مطابق رأی اکثریت باشد یک حاکمیت اسلامی خواهد بود، تفاوتی ندارد چه عراق چه ایران.

حکومت باید مطابق خواست مردم بوده و نباید تحمیل باشد.

ناوبری کتاب