صفحه ۱۵۳

از من سؤال می‎شود که چرا دیگر در مسائل اظهارنظر نمی کنید، واقعیت امر این است که من مطالب بسیاری را بارها گفته و تذکر داده ام به این امید که گوش شنوایی باشد اما متأسفانه گوش شنوایی نیست. در این صورت تکرار مکررات بی فایده به نظر می‎رسد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ناوبری کتاب