صفحه ۱۴۲

تذکرات خویش را در حوزه های مختلف مطرح کنیم، و در رژیم گذشته آنچه نبود آزادی بیان بود. پس از انقلاب هم من تذکراتی که به نظرم می‎رسید بیان می‎کردم و آن را وظیفه شرعی خویش می‎دانستم؛ و نمی توان پذیرفت که یک نفر خودش را عقل کل بداند و دیگران هیچ حقی نداشته باشند. امیدوارم آنان که امروز در رأس کار هستند کاری نکنند که مردم از اسلام جدا شوند و موجب بدبینی آنها به اصل دین گردند.

[ نظریه ولایت مطلقه فقیه ]

ایشان در پاسخ به سؤالی درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه گفتند:

من این قرائت و تلقی از ولایت فقیه را که ولی فقیه عقل کل باشد و بخواهد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دخالت اجرایی داشته باشد قبول ندارم؛ در هر کاری باید به متخصص آن فن مراجعه کرد. فقیه از آن جهت که اسلام شناس است باید نظارت داشته باشد که عملی برخلاف اسلام صورت نگیرد، اما این که به طور مطلق ولایت داشته باشد چنین چیزی مورد قبول نیست؛ و من خود به بازنگری قانون اساسی رأی ندادم.

[ دخالت شورای نگهبان در انتخابات ]

ایشان در رابطه با دخالت شورای نگهبان در انتخابات گفتند:

چون در رژیم گذشته شاه و وزرا و استانداران و صاحبان قدرت در انتخاب نمایندگان دخالت می‎کردند، تصویب اصل 99 برای این بود که حق مردم رعایت شود و با نظارت آنها مبادا کاندیداهای تحمیلی وارد مجلس شوند. اما متأسفانه پس از چند دوره شورای نگهبان نظارت را استصوابی تفسیر کرد، به این معنی که کاندیداها اولا توسط اعضای شورا انتخاب و سپس مردم حق انتخاب داشته باشند.

این امر کاملا برخلاف منظور از تصویب اصل مزبور است.

ناوبری کتاب