صفحه ۱۳۵

«26» دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تبریز

1382422
( بسم الله الرحمن الرحیم)

واقعه 20 تیر دانشگاه تبریز تحت الشعاع 18 تیر تهران قرار گرفت و به دانشجویان تبریز بیشتر ظلم شد.

آقایان حاضرند با آمریکا تفاهم کنند اما حاضر به تمکین در برابر رأی و خواسته ملت خویش نیستند.

هیچ گاه دانشجویان نمی گویند ما اسلام را نمی خواهیم. ‏ ‏ ‏

جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تبریز - در سالگرد فجایع 20 تیر 1378 دانشگاه تبریز - با آیت الله العظمی منتظری دیدار کردند. در آغاز این دیدار نماینده دانشجویان ضمن تشریح وقایع 20 تیر دانشگاه تبریز آن را فجیع تر از وقایع دانشگاه تهران توصیف کرده و گفت: در آن روز نیروهای غیررسمی مسلح با تیر مستقیم دانشجویان را مورد حمله قرار دادند و طی این حملات 260 نفر دستگیر و برای آنان پرونده تشکیل شد که برخی از آنها به 3 ماه تا 9 سال زندان محکوم شدند. متأسفانه حوادث دانشگاه تبریز مورد بایکوت و سانسور خبری قرار گرفت و با گذشت چند سال هنوز واقعیات مشخص نشده و به تحریف آن می‎پردازند.

[ حق اظهارنظر آزادانه برای همه ]

سپس فقیه عالیقدر ضمن خوشامدگویی و تأکید بر مظلومیت دانشجویان تبریز و لزوم حضور دانشگاهیان در صحنه های سیاسی فرمودند:

ناوبری کتاب