صفحه ۱۳۳

«25» پاسخ به سؤال دانشجویان پیرامون هجوم به خوابگاههای دانشجویی

138248
(بسمه تعالی)

محضر مبارک فقیه عالیقدر حضرت آیت الله منتظری دامت برکاته همان گونه که مستحضر هستید پس از آن که در وقایع 18 تیرماه 1378 که جنبش دانشجویی با مقاومت غیرقانونی دستگاههای نظامی و امنیتی و گروههای فشار مواجه شد، هر روز بر روند سرکوب و خشونت علیه دانشجویان افزوده می‎شود، و در این چند سال دانشجویان هزینه های گزافی برای دفاع از حقوق شهروندی خود و ملت ایران پرداخت کرده اند. این هزینه ها ادامه داشته و دارد تا این که در چند هفته اخیر گروههای خودسر با اتهامات واهی و یا حتی بدون هیچ گونه اتهامی به سرکوب دانشجویانی پرداخته اند که به فضای بسته سیاسی موجود اعتراض دارند. در این وقایع نیروهای رسمی و غیر رسمی نظام به ضرب و شتم دانشجویان در محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی پرداخته اند، و در این میان دستگاههای امنیتی و قضایی به جای مجازات عوامل سرکوبگر و اغتشاشگر، به ربودن، بازداشت و زندانی کردن دانشجویانی می‎پردازند که اکثرا سعی در هدایت جنبش دانشجویی به سمت خردورزی و عقلانیت داشته اند.

متأسفانه در قبال این جریانات، گروههای سیاسی اصلاح طلب و مسئولین کشور به دلیل ترس و واهمه بیجا نه تنها در این وقایع از دانشجویان مظلوم دفاع نمی کنند بلکه مقصر اصلی را خود دانشجویان دانسته و هر اعتراض صنفی، مدنی و سیاسی را یا به خارج از کشور و یا به نیروهای مقابل سیاسی منسوب می‎دانند. اما دانشجویان و قشر فرهیخته و فرهنگی ایران که حضرتعالی را به عنوان فقیهی شجاع و مبارزی دلسوز در میهن عزیزمان می‎شناسند، از سکوت معظم له تعجب کرده و خواهان عکس العمل حضرتعالی در قبال بی حرمتی به علم و دانش و سرکوب جنبش دانشجویی هستند.

ناوبری کتاب