صفحه ۱۳۲

در همین رابطه آیت الله العظمی منتظری تأکید کردند دانشجویان نیز باید کاملا آگاه باشند که جریانات مشکوک از آنان سوءاستفاده نکنند و خواسته ها و مطالبات حق آنان را لوث ننمایند.

138247
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب