صفحه ۱۳۰

حتی ائمه جمعه را مجبور سازند که علیه آنان صحبت کنند؟ این گونه برخوردها تناسبی با جمهوریت و اسلامیت نظام ندارد، زیرا معنای جمهوریت این است که مردم و نمایندگان آنان حق داشته باشند نظریات انتقادی خود را به هر مقامی منتقل نمایند.

شما خطبه 216 نهج البلاغه را ملاحظه کنید. حضرت امیر(ع) با این که به نظر ما دارای مقام عصمت بودند با این حال در این خطبه به مردم می‎فرمایند:

... از سخن و انتقاد به حق و مشورت و نظر عادلانه دریغ نکنید، زیرا من - برحسب ذات - بالاتر از خطا نیستم و از خطا در عمل ایمن نخواهم بود مگر این که خداوند مرا کفایت نماید و از خطا حفظ کند... .

[ تحمل نظرات مردم مانع طمع دشمنان ]

ایشان با اشاره به خطر رجاله بازیها که علاوه بر سلب آزادی از مردم موجب سلب امنیت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است، و نیز تحریک و فرستادن افرادی برای تخریب و انجام ضرب و شتم و توهین به افراد انتقادکننده - آن گونه که در جاهای زیادی نسبت به دانشجویان و سخنرانان و در گذشته با بیت و حسینیه ایشان به همین شکل انجام شد و وسائل و کتابهای موجود در آنها شکسته و پاره و یا به غارت برده شد - یادآور شدند:

اگر مسئولین می‎خواهند آمریکا و انگلستان در کشور طمع نکنند راهی جز تحمل نظرات مردم و انتقادهای افراد و نخبگان کشور ندارند. در این کشور علاوه بر چند نفر که در رأس امور هستند افراد دیگری که دارای نظر و فکر هستند نیز وجود دارند، چرا از فکر و نظر آنان برای مصالح کشور استفاده نمی کنند؟ در غیر این صورت همان خطراتی که برای عراق و افغانستان پیش آمد برای کشور ما نیز خدای ناکرده پیش خواهد آمد، زیرا علت اصلی طمع دشمنان فاصله بین حاکمیت و مردم و

ناوبری کتاب