صفحه ۱۲۹

نشود اظهارنظر او فایده ای ندارد، ولی من از باب تذکر و خیرخواهی عرض می‎کنم:

هدف ما و مردم از این انقلاب تحقق همان شعارهای معروف آن بود یعنی:

استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی؛ وگرنه از نظر اقتصادی با فروش نفت زیاد - با این که چپاول هم می‎شد - وضع مردم خیلی بد نبود؛ اما با این حال چون به افکار و آرای مردم اعتنایی نمی شد و مثلا در انتخاباتهای صوری و ظاهری اسامی کسانی را که حکومت می‎خواست از صندوقها بیرون می‎آوردند و مردم آزادی اظهارنظر نداشتند دست به انقلاب و تغییر رژیم شاه زدند. و مقصود از کلمه "اصلاحات" هم چیز تازه ای نیست، بلکه برگشت به همان شعارهای اولیه و پیاده کردن آنها و وفا به وعده هایی است که داده شده.

استقلال که در شعار مردم بود به این معنی است که هیچ کشور خارجی در مقدرات کشور دخالت نکند، و آزادی به این معناست که مردم و بخصوص نخبگان جامعه اعم از دانشگاهی و روحانی و دیگران در اظهارنظر در مسائل کشور آزاد باشند، زیرا کشور متعلق به همه مردم است و همه نسبت به مسائل آن حق اظهارنظر دارند. آزادی که گفته می‎شود به این معناست، نه این که در فساد و فحشا و ایجاد هرج و مرج کسی آزاد باشد، چنین آزادی را کسی نمی گوید.

و معنای جمهوری اسلامی نیز این است که حکومت متکی بر خواسته ها و آرای جمهور مردم یعنی اکثریت و مطابق با موازین اسلامی باشد. حاکمیتی که اکثریت قاطع مردم پشتیبان آن نباشند ثبات و دوام نخواهد داشت.

[ حق انتقاد برای همه ]

در همین رابطه معظم له با اشاره به نامه اخیر 135 نفر از نمایندگان مردم یادآور شدند:

چرا باید در مورد نامه ای که نمایندگان مردم محترمانه و بدون توهین نوشته اند این طور برخورد شود، و در بعضی شهرها علیه امضاءکنندگان جوسازی نمایند و

ناوبری کتاب