صفحه ۱۲۷

بزنند و مسجد به کانون نزاع و اختلاف مبدل گردد. برای این موضوع باید فکری کرد.

ج 3 - در این مسأله حق با شماست، دخالت حاکمیت در امور حوزه ها و مساجد اهل سنت کار درستی نیست، امور اعتقادی و صنفی اهل سنت و اداره حوزه های آنان باید به خود آنان محول گردد و حکومت جنبه مشاورت و حمایت داشته باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
138246
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب