صفحه ۱۲۴

تمکین به رأی و نظر مردم و نمایندگان آنان ارزیابی کرده خطاب به حضار فرمودند:

در طریق احقاق حقوق مردم و ادای وظیفه هیچ گاه ناامید نشده استقامت پیشه کنید، فشارهای مخالفان را تحمل و در صورت اهانت از سوی آنان شما با اخلاق خوش برخورد کنید و از خدا بخواهید در راه ادای وظیفه همگی روسفید باشیم. ایشان در پایان فرمودند:

در قانون اساسی ما اصول متعددی وجود دارد و نمی توان به اصل ولایت فقیه نگاه ویژه داشت اما دیگر اصول و از جمله حقوق ملت و نمایندگان را به هیچ انگاشت و به آنها عمل نکرد یا آنها را زیر پا گذاشت. حکومت ما جمهوری اسلامی است نه حکومت فردی.

والسلام.
1382322
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب