صفحه ۱۲۲

را در فراروی داریم - بفرمایند چه راههایی را باید پیمود؛ و با دقت نظر و تجربیات جنابعالی و رهنمودهای شما می‎توانیم در راهی که پیش گرفته ایم هرچه بیشتر موفق باشیم.

[ تحزب و تشکل وظیفه شرعی است ]

سپس آیت الله العظمی منتظری ضمن خیرمقدم و ابراز تشکر از فعالیت های حزب همبستگی و سپاس از تلاشهای آنان با تأکید بر ضرورت تحزب و تشکل های مردمی در جهان امروز فرمودند:

همان گونه که قبلا نیز در برخی از نوشته های اینجانب بیان شده است مسأله تحزب در کشور ما هنوز جا نیفتاده است و مردم به اهمیت آن پی نبرده اند، بلکه گاهی حملاتی نیز نسبت به آن انجام می‎شود. باید کاری کرد که اصل تحزب و تشکل به عنوان یک وظیفه شرعی مورد توجه واقع شود. در سوره توبه در قرآن کریم می‎خوانیم: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (همه مردهای مؤمن و همه زنهای مؤمن بر یکدیگر ولایت دارند در حدی که امربه معروف و نهی ازمنکر کنند.) الف و لام برای استغراق و عموم است. "ولایت" به معنای دوستی نیست بلکه حکایت از یک نحو سلطه و اختیار می‎کند، ولایت طبیعتی است دارای مراتب، همه مؤمنین و مؤمنات در حد امربه معروف و نهی ازمنکر نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیارند، و حتی "مؤمنات" نیز صریحا در آیه ذکر شده است.

[ حق انتقاد برای همه ]

همه افراد جامعه چه دانشمندان و فرهیختگان و چه مردم عادی می‎توانند و حق دارند نسبت به یکدیگر تذکر داده و انتقاد نمایند. طرف انتقاد فرد عادی باشد یا رهبر جامعه و کشور. امربه معروف و نهی ازمنکر منحصر در مسائل جزئی جامعه

ناوبری کتاب